Årsmøte 2017

Møtetidspunkt: Tirsdag 14. mars 2017 kl: 18:00 - 20:00

Sted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgata 11, Trondheim

Frist for innkommende forslag på saker som skal opp på årsmøtet: 14. februar 2017.
Forslag sendes til TBK styret på mail eller per post.

Foreløpig dagsorden:

1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, referenter og godkjenningskomite
4. Godkjenning av fullmakter og observatører
5. Årsberetning og regnskap for 2016
6. Handlingsplan og budsjett  for 2017
7. Årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag for Trøndelagutstillingen
8. Rapporter fra utvalg og komiteer
9. Innkomne saker
10. Valg