TBK's historie

Trøndelag Bildende Kunstnere ble dannet i 1949. Tre år tidligere, i 1946,  hadde flere av billedkunstnerne i byen vært med å starte kunstskolen i Trondheim, i dag Kunstakademiet i Trondheim, NTNU.

I 1946 deltok flere av Trondheims billedkunstnerne i Kunstnersamfundet, som samlet medlemmer blant musikere, teaterfolk, skribenter og lignende, men denne foreningen hadde ingen særlig faglig funksjon. På mange måter ble TBK dannet i opposisjon til til Kunstnersamfundet. I et av de forberedende møtene i 1948 ble det diskutert hvordan en skulle stoppe «flommen av mindreverdig kunst som oversvømmer de nordlige landsdeler». Med det mente vi blant annet noe av det som ble laget av endel av medlemmene i Kunstnersamfundet som på et noe sviktende grunnlag kalte seg malere, sier Kristofer Leirdal. Vi følte at vi strevde litt med å bli verdsatt og måtte kjempe mot en nokså konservativ kunstforståelse også i Kunstforeningen. Vi hadde som mål at det skulle bli levelig å være kunstner, noe som var viktig på et tidspunkt hvor det var mange unge og lovende folk i miljøet.

21. mai 1948 møttes 32 billedkunstnere i Trondhjems kunstforening. Bak invitasjonen sto Kristofer Leirdal, Anders Krigsvoll, Greta Thiis, Oddvar Alstad og Carl Jerv. Hensikten var å lufte muligheten for å danne en faglig interesseforening. De grunnleggende premisser for drift og kurs var allerede lagt, da man avholdt et konstituerende møte 25. januar 1949. 17 billedkunstnere var til stede og foreningen fikk navnet Trøndelag Bildende Kunstnere. Foreningens første forman ble billedhugger Odd Hilt.

 

Historiske Bilder

 

Trøndelagsutstillingen

 

Medlemsgalleri