Om Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) er en faglig sammenslutning av yrkesaktive billedkunstnere i regionen Midt-Norge som arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. TBK er en distriktsorganisasjon av Norske Billedkunstnere (NBK) og forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i NBK.

Kontakt

Fjordgata 11, 7010 Trondheim, Norway
Mail: trondelagbildendekunstnere@yahoo.no
Org.nr: 919 519 851
Styreleder 2017 er Dennis (Kalle) Eriksson

 
 

Klar til å bli med?

Bli Medlem!

 
Celadon.gif