Husk å stemme på Stipendkomité og DNJ !!

Valget skjer i perioden 31. august- 6. september gjennom eposttjenesten SurveyMonkey.

Medlemmer som ikke har registrert sin epostadresse, bes kontakte administrasjonen på epost: hanneb@billedkunst.no for å gjennomføre valget. 

Valg av Norske Billedkunstneres stipendkomité og Den Nasjonale Jury 2017-2019

For første gang velger medlemmene Den Nasjonale Jury og Norske Billedkunstneres stipendkomité gjennom å stemme på ett av tre helhetlige forslag for jury og komité, utarbeidet av nominasjonsutvalget. Ordningen er dermed endret fra tidligere praksis, der både komité og jury ble sammensatt gjennom å stemme på enkeltkandidater. 

Nominasjonsutvalgets tre forslag til henholdsvis Den Nasjonale Jury og stipendkomiteen er basert på innsendte forslag til kandidater – gjennom grunnorganisasjonene. «Alle de foreslåtte personene har nominasjonsutvalget vurdert som kvalifiserte kandidater til stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. I vårt arbeid har vi hatt hovedfokus på å sette sammen tre forslag med en god sammensetning innen fagområde, geografi, alder og kjønn. Vi har også forsøkt å tilstrebe kulturelt mangfold og internasjonal erfaring. Det har vært et godt samarbeid og stor enighet innad i nominasjonsutvalget», heter det i nominasjonsutvalgets begrunnelse.