Frist for å søke om medlemskap i TBK

Fra og med i år behandler vi søknader om medlemskap en gang i året. Nye medlemmer får medlemsstatus fra og med 1.januar 2018.

FRIST for å søke om medlemskap i TBK er 15.SEPTEMBER !