Årsmøte 2018

Årsmøte i Trøndelag Bildende Kunstnere avholdes mandag 5.mars kl. 18-20, på Trøndelag Senter for Samtidskunst. Innkalling og møtepapirer er sendt på mail til alle medlemmer, ta kontakt hvis du ikke har mottatt disse.

Read More
Medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte på Trøndelag Senter for Samtidskunst, fredag 3.februar kl. 18 - 19.30!

Program:
informasjon fra styret
lansering av ny hjemmeside
nytt medlem presenterer seg
pause// fingermat og salg av vin
idemyldring// infokampanjen
avslutning

Read More
Trøndelagsutstillingen

I 2016 arrangeres Trøndelagsutstillingen for 40. gang. Dette markerer vi bl.a. med to utstillinger og en jubileumskatalog. Utstillingene i Trondheim vises 17. september – 9. oktober. Så vandrer den juryerte utstillingen videre til Kunstmuseet Nord-Trøndelag i Namsos med åpning lørdag 29. oktober.

Read More